Chemical Guys Marine and Boat Fabric and Vinyl Cleaner 475ml

Chemical Guys Marine and Boat Fabric and Vinyl Cleaner 475ml
Chemical Guys Marine and Boat Fabric and Vinyl Cleaner 475ml Chemical Guys Marine and Boat Fabric and Vinyl Cleaner 475ml
279 KR
Pris:223 KR

Ekskl. mva: 178 KR
Produsent: Chemical Guys
Produktkode: MBW10716
Tilgjengelighet: På lager
  • 1 Star
  • 2 Stars
  • 3 Stars
  • 4 Stars
  • 5 Stars

 

Fare: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Farlig ved svelging. Farlig ved hudkontakt. Farlig ved innånding.

VED SVELGING: IKKE fremkall brekning . Skyll munnen. Søk legehjelp. VED HUDKONTAKT: Skyll/dusj huden med vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Søk legehjelp.

Unngå innånding av damp/ aerosoler. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.

Oppbevares utilgjengelig for barn!

 

Last ned datablad her

Chemical Guys har endelig kommet med en komplett ny serie av produkter beregnet for båter og andre marine farkoster.
I god Chemical Guys ånd, er også dette produkter av meget høy kvalitet som leverer fantastiske resultater!
Produktene er enkle og meget drøye i bruk, noe som gjør den ofte tidkrevende og slitsomme jobben med å renovere og vedlikeholde båter særdeles mye enklere!

Chemical Guys Marine and Boat Heavy Duty Fabric and Vinyl Cleaner fjerner forurensinger, salt og skjemmende flekker på alle typer tekstiler, stoff og vinyl!
Rensen kan like godt brukes på trekk, seter, puter og annet interiør for å fjerne mugg, flekker og forurensinger.
Som de aller fleste produkter fra Chemical Guys er den naturlig nedbrytbar og ikke skadelig for vannmiljøer eller marint liv.
 

Spesifikasjoner: 475ml flaske.

Bruksanvisning: Rist flasken godt, spray på det aktuelle området og bruk egnet børste for å rense/skrubbe. Tørk av med en fuktig klut for å fjerne såperester. For god og langvarig beskyttelse bruk Chemical Guys Marine and Boat Fabric Guard etter rens.

Skriv en anmeldelse

Ditt navn:


Din anmeldelse: Note: ingen HTML!

Karakter: Dårlig           Bra

Skriv inn koden fra boksen under: