Chemical Guys Moto Line - Gearhead Engine and Parts Cleaner 475ml

Chemical Guys Moto Line - Gearhead Engine and Parts Cleaner 475ml
Chemical Guys Moto Line - Gearhead Engine and Parts Cleaner 475ml
199 KR
Pris:159 KR

Ekskl. mva: 127 KR
Produsent: Chemical Guys
Produktkode: MTO10816
Tilgjengelighet: På lager
  • 1 Star
  • 2 Stars
  • 3 Stars
  • 4 Stars
  • 5 Stars

 

Fare: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Farlig ved svelging. Farlig ved hudkontakt. Farlig ved innånding.

VED SVELGING: Skyll munnen. Søk legehjelp.
VED HUDKONTAKT: Tilsølte klær må fjernes straks. Vask med mye såpe og vann.
VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Søk legehjelp.

Unngå innånding av damp/ aerosoler.
Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.

Oppbevares utilgjengelig for barn!
 

Last ned datablad her

Kjede og tannhjul på en motorsykkel utsettes for store ytre påkjenninger i form av søle, skitt, vann og sand. Regelmessig rens og smøring er derfor særdeles viktig for å sikre lang levetid, riktig funksjon og virkning.

Med Chemical Guys Gearhead Engine and Parts Cleaner renser du skitne deler som kjede og tannhjul, motor, front- og bak-gafler enkelt, raskt og trygt. Gearhead Engine and Parts Cleaner inneholder ingen syrer og er pH balansert med tanke på ømfintlige deler, miljøet og deg.

Spray Gearhead direkte på de skitne delene, la den virke noen minutter og skrubb med en egnet børste, spyl eller tørk av overskytende med en gammel mikrofiberklut. Riktig vask og vedlikehold sikrer lengre levetid, øker tryggheten og minsker slitasje på slike utsatte deler, uansett om det er gate- offroad eller banesykkel, ATV, moped eller annet kjede-drevet kjøretøy.Bruksanvisning:
- Pass på at overflaten er kald.
- Rist produktet godt, og spray på området du skal rengjøre.
- La produktet ligge på i 5-7 minutter, og bruk børste for å løsne skitt om nødvendig.
- Skyll området, og gjennta prosessen om nødvendig. Normalt sett trengs to påføringer.
- Tørk med en gammel men ren mikrofiberklut eller trykkluft

Spesifikasjoner:
475ml

 

 

Skriv en anmeldelse

Ditt navn:


Din anmeldelse: Note: ingen HTML!

Karakter: Dårlig           Bra

Skriv inn koden fra boksen under: