Chemical Guys Moto Line - Apex Wheel Cleaner Spray On, Wipe Off Wheel and Tire Cleaner 475ml

Chemical Guys Moto Line - Apex Wheel Cleaner Spray On, Wipe Off Wheel and Tire Cleaner 475ml
Chemical Guys Moto Line - Apex Wheel Cleaner Spray On, Wipe Off Wheel and Tire Cleaner 475ml Chemical Guys Moto Line - Apex Wheel Cleaner Spray On, Wipe Off Wheel and Tire Cleaner 475ml Chemical Guys Moto Line - Apex Wheel Cleaner Spray On, Wipe Off Wheel and Tire Cleaner 475ml
199 KR
Pris:159 KR

Ekskl. mva: 127 KR
Produsent: Chemical Guys
Produktkode: MTO10216
Tilgjengelighet: På lager
  • 1 Star
  • 2 Stars
  • 3 Stars
  • 4 Stars
  • 5 Stars

 

Fare: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Farlig ved svelging. Farlig ved hudkontakt. Farlig ved innånding.

VED SVELGING: Skyll munnen. Søk legehjelp.
VED HUDKONTAKT: Tilsølte klær må fjernes straks. Vask med mye såpe og vann
VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Søk legehjelp.

Unngå innånding av damp/ aerosoler
Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.

Oppbevares utilgjengelig for barn!
 

Last ned datablad her

Apex Wheel Cleaner er en helt ny felg- og dekkrens fra Chemical Guys.

Denne rensen trenger inn og løser opp skitt, bremsestøv og gummirester på felger, bremser og dekksider. Bare spray på og tørk av med en mikrofiberklut eller bruk en egnet børste for mer inngrodd skitt.@

Chemical Guys Apex Wheel Cleaner inneholder ingen syrer eller baser som kan ødelegge eller skade viktige komponenter knyttet til dekk, felg eller bremser. Rensen er sterk og effektiv, men samtidig skånsom mot viktige detaljer og kan brukes på alle typer felger, chrome, polerte, støpte og lakkerte. Ønsker du å få tilbake følelsen av «nytt» tilbake, er dette felg- og dekkrensen for deg.

Bruksanvisning: 
- Påfør Apex Wheel Cleaner på området som skal behandles.
- Bruk børste for å løsne skitt om nødvendig.
- Skyll av med høytrykk eller hageslange.
- Tørk av med mikrofiber.

Spesifikasjoner:
475ml

 

Skriv en anmeldelse

Ditt navn:


Din anmeldelse: Note: ingen HTML!

Karakter: Dårlig           Bra

Skriv inn koden fra boksen under: