Chemical Guys Sticky Gel Felgrens 1.85L

Chemical Guys Sticky Gel Felgrens 1.85L
Pris:479 KR

Ekskl. mva: 383 KR
Produsent: Chemical Guys
Produktkode: CLD10564
Tilgjengelighet: Ubekreftet leveringstid
  • 1 Star
  • 2 Stars
  • 3 Stars
  • 4 Stars
  • 5 Stars

  

Advarsel: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Farlig ved svelging.

VED HUDKONTAKT: Tilsølte klær må fjernes straks. Vask med mye såpe og vann.
VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Søk legehjelp.
VED SVELGING: IKKE fremkall brekning . Skyll munnen. Søk legehjelp.

Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.

Oppbevares utilgjengelig for barn!

Last ned datablad her

Den trygge, gode felgrensen «Sticky» er tilbake!

Chemical Guys Sticky Citrus Wheel Cleaner Gel er en naturlig, kraftfull og meget anvendelig felgrens. Med den gelaktige konsistensen henger den lenge på felgene og man oppnår dermed maksimal virkningstid. 
Sticky Citrus Wheel Cleaner Gel kan brukes på alle typer felger; lakkerte, polerte, krom, folierte etc. 

Dette er i tillegg en flott rens for bruk på dekk, bremser og oppheng. Siden den inneholder naturlige sitrus-renser er den også tryggere i bruk for deg og miljøet. 
Vi anbefaler å bruke denne felgrensen i kombinasjon med en god felgbørste, for eksempel Short Handle Wheel Brush fra Chemical Guys. Sticky Citrus Wheel Cleaner Gel er klar til bruk og trenger ikke blandes ut.

Spesifikasjoner: 475ml flaske, 1.85L kanne.

Skriv en anmeldelse

Ditt navn:


Din anmeldelse: Note: ingen HTML!

Karakter: Dårlig           Bra

Skriv inn koden fra boksen under: