Scandic Shine 10th Anniversary Vintage Wax 200gr

Scandic Shine 10th Anniversary Vintage Wax 200gr
Pris:2.299 KR

Ekskl. mva: 1.839 KR
Produsent: Scandic Shine AS
Produktkode: SS-AV
Tilgjengelighet: På lager
  • 1 Star
  • 2 Stars
  • 3 Stars
  • 4 Stars
  • 5 Stars

  

Fare: Brannfarlig fast stoff. Gir alvorlig øyeirritasjon. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder.
Røyking forbudt. Unngå utslipp til miljøet. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.

Oppbevares utilgjengelig for barn!

Last ned datablad her

Scandic Shine 10th Anniversary Vintage Wax

 

I forbindelse med vårt 10 års jubileum har vi i samarbeid med Scholl Concepts fått laget vår helt egen jubileums voks. Denne er basert på den kjente og populære Scholl Concepts Vintage Wax.

Vi ønsket midlertidig litt andre egenskaper og fikk Scholls kjemikere til å re-designe voksen noe. Vi ville beholde holdbarheten og glans, men med en noe dypere glød, raskere haze, lettere avtørking, ny lukt og farge.

Scandic Shine 10th Anniversary Vintage Wax er en håndlaget voks med et carnauba innhold på hele 78% i volum. Siden den originale «Vintage» allerede hadde en omtrent uslåelig holdbarhet ønsket vi ingen endring der.

Det vi ønsket var en Premium voks med særdeles gode forseglings kvaliteter, en rå, dyp glød uansett farge og lett påføring. Det fikk vi. I utviklingsfasen testet vi denne voksen på egne og kunders biler og vi kan love at den vil tilfredsstille selv den mest kravstore detailers ønsker.

Scandic Shine 10th Anniversary Vintage Wax er produsert i et begrenset opplag på 100 stk, alle er nummerert!. Og vil ikke bli tilgjengelig senere. Sikre deg en bit av historien, bestill én i dag!

Skriv en anmeldelse

Ditt navn:


Din anmeldelse: Note: ingen HTML!

Karakter: Dårlig           Bra

Skriv inn koden fra boksen under: