Prickbort 1L

Prickbort 1L
Pris:79 KR

Ekskl. mva: 63 KR
Produsent: Macserien
Produktkode: PPB1
Tilgjengelighet: På lager
  • 1 Star
  • 2 Stars
  • 3 Stars
  • 4 Stars
  • 5 StarsFare: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeskade.

Ved svelging: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
Ved hudkontakt: Vask med mye såpe og vann.
Ved øyekontakt: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. IKKE framkall brekning.
Oppbevares innelåst.
Innhold og beholder leveres til autoriserte avfallshåndteringsanlegg.

Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.

Oppbevares utilgjengelig for barn!

 

Last ned datablad her

Nordens mest solgte avfetting.

Prickbort er trolig Norges best kjente avfetting for bil, motor, deler og kjøretøy. Dette er en kaldavfettning som er svært effektiv på asfaltflekker, tectyl, oljer, trafikkfilm og annen vanskelig mineralforurensing.
Prickbort er flere ganger kåret til beste avfetting i både Norge og Sverige. Vår bestselger!

Spesifikasjoner: 1L flaske, 5L kanne, 10L kanne.

Vårklargjøring vol. 2

on 14 Sep 2015
Vår nyeste video der vi viser hvordan du får bilen helt ren etter vinteren, evnt før du starter vinterbeskyttelsen! Etter dette er gjort, anbefaler vi å vokse bilen for ekstra holdbarhet! Les mer her:
Vis mer

Vårklargjøring

on 25 Mar 2015
Er det viktig å rengjøre bilen etter vinteren? JA. Etter en lang norsk vinter, er det viktig å rengjøre lakken skikkelig, så fort solen kikker frem og veiene blir tørre. Det kan virke omstendig å få lakken helt fin, men med riktige produkter og teknikker, er det både moro og interessant. Ta en kikk på vår guide for gode tips!...
Vis mer

Skriv en anmeldelse

Ditt navn:


Din anmeldelse: Note: ingen HTML!

Karakter: Dårlig           Bra

Skriv inn koden fra boksen under: