Scandic Shine Iron S - Iron Remover 10L

Scandic Shine Iron S - Iron Remover 10L
Pris:1.499 KR

Ekskl. mva: 1.199 KR
Produsent: Scandic Shine AS
Produktkode: SSIR10
Tilgjengelighet: På lager om 7-14 dager
  • 1 Star
  • 2 Stars
  • 3 Stars
  • 4 Stars
  • 5 Stars


Advarsel: Farlig ved svelging. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeskade.

Ved svelging: Kontakt UMIDDELBART et giftinformasjonssenter eller lege.
Ved hudkontakt: Vask med mye såpe og vann.

Benytt vernehansker / verneklær / vernebriller / ansikstsskjerm.

Oppbevares utilgjengelig for barn!

Last ned datablad her

Særdeles effektivt hjelpemiddel for fjerning av bremsestøv, piggdekkstøv og annen forurensing på lakk og felger forårsaket av metallpartikler.

I stedet for bruk av tradisjonell clay, som kan forårsake riper og skader i lakk, kan du nå bruke IRON S. Enten alene, eller som et tillegg til clay ved ekstrem lakkforurensing. De aktive ingrediensene i Iron S løser opp metallforurensinger og får de til å løsne fra lakk og andre overflater.

IRON S fungerer best på rene overflater, vi anbefaler derfor å vaske/spyle kjøretøyet godt før bruk. Spray IRON S på de forurensede områdene og vent 5-7 minutter avhengig av forurensningsgrad og lufttemperatur.

Spyl deretter kjøretøyet godt med høytrykk eller en hageslange.

IRON S kan brukes på både tørre og våte overflater.

Bruk ikke IRON S på varme flater eller i sterkt sollys.

Påse at kjøretøy, felger etc. er avkjølt før bruk av IRON S.

Skriv en anmeldelse

Ditt navn:


Din anmeldelse: Note: ingen HTML!

Karakter: Dårlig           Bra

Skriv inn koden fra boksen under: