Chemical Guys Decon Pro Iron Remover and Wheel Cleaner 475ml

Chemical Guys Decon Pro Iron Remover and Wheel Cleaner 475ml
249 KR
Pris:199 KR

Ekskl. mva: 159 KR
Produsent: Chemical Guys
Produktkode: SPI21516
Tilgjengelighet: På lager
  • 1 Star
  • 2 Stars
  • 3 Stars
  • 4 Stars
  • 5 Stars

 

Advarsel: Farlig ved svelging. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeirritasjon. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

VED SVELGING: Skyll munnen. Søk legehjelp.
VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
VED HUDKONTAKT: Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.

Unngå utslipp til miljøet.

Oppbevares utilgjengelig for barn!
 

Last ned datablad her

Endelig kommer Chemical Guys med en skikkelig Iron Remover. 

Denne er laget for å fjerne inngrodd bremsestøv og metallpartikler i lakk og felger.
Vil kutte ned på bruken av Clay og den fjerner effektivt urenheter, som f eks piggdekkstøv etter vinteren.
Mange nye biler kommer også med metallpartikler i lakken, pga at de blir transportert på jernbane.

Bruksanvisning: Brukes når bilen er ren, for best effekt. Spray på og la den virke i 5-7 minutter, du vil se at det begynner å renne lilla fra lakken om det er noen partikler å fjerne.
På felger kan den brukes som felgrens, så må ikke vaskes før bruk. Samme framgangsmåte som ved lakk, men kan være en fordel med børste om de er veldig skitne. 
 

Skriv en anmeldelse

Ditt navn:


Din anmeldelse: Note: ingen HTML!

Karakter: Dårlig           Bra

Skriv inn koden fra boksen under: