CarPro Iron-X Lemon Scent - 1L

CarPro Iron-X Lemon Scent - 1L
Pris:329 KR

Ekskl. mva: 263 KR
Produsent: CarPro
Produktkode: CPIXL
Tilgjengelighet: På lager
  • 1 Star
  • 2 Stars
  • 3 Stars
  • 4 Stars
  • 5 Stars


Advarsel: Farlig ved svelging. Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake irritasjon av luftveiene
Ved svelging: IKKE fremkall brekning. Skyll munnen. Søk legehjelp.
Ved hudkontakt: Vask med mye såpe og vann. Tilsølte klær må fjernes straks.
Ved øyekontakt: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Søk legehjelp.

Oppbevares utilgjengelig for barn!
 

Last ned datablad her

CarPro Iron-X er ett av flere spesialprodukt for enkel og ikke-mekanisk fjerning av bremsestøv, piggdekkstøv og andre metalliske forurensinger som setter seg fast på lakk og karosseri.

Bremsestøv har en tendens til å brenne seg fast på lakken og når dette kommer i kontakt med regn, vann og salt blir det rustdannelser. Normalt sett må dette fjernes mekanisk med en claybar eller clayblock. Den reagerer når den kommer i kontakt med metallpartikler og løser de opp slik at det simpelt hen bare er å spyle kjøretøyet etterpå. Formuleringen er tilsatt en indikator som skifter farge når partiklene er oppløst (rød/lilla).

Spesifikasjoner:

1 og 4 liters kanner.

Bruksanvisning:

Vask og spyl kjøretøyet først, dusj deretter Iron-X på de forurensede områdene, normalt fra dørterskel og opp til vinduslist. Vent til du ser en dyp rød/lilla farge fremtre (ca 3-5min avh av temperatur) og spyl godt. Brukes på våt overflate. Bruk aldri i sollys eller på varme overflater! Trygg på de fleste overflater, brukes ikke på Chrome. Test på et mindre område først om du er usikker.

 

For et rimeligere alternativ anbefaler vi: Scandic Shine Iron-S 1L

 


 

 

 

 

Skriv en anmeldelse

Ditt navn:


Din anmeldelse: Note: ingen HTML!

Karakter: Dårlig           Bra

Skriv inn koden fra boksen under: