Chemical Guys Grime Reaper 3.7L

Chemical Guys Grime Reaper 3.7L
Pris:549 KR

Ekskl. mva: 439 KR
Produsent: Chemical Guys
Produktkode: CLD_104
Tilgjengelighet: På lager
  • 1 Star
  • 2 Stars
  • 3 Stars
  • 4 Stars
  • 5 StarsFare: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

Ved hudkontakt: Tilsølte klær må fjernes straks. Vask med mye såpe og vann.
Ved øyekontakt: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Søk legehjelp.

Benytt vernehansker/vernebriller.

Oppbevares utilgjengelig for barn!

 

Last ned datablad her

Stronger than acid…!

Grime Reaper er den sterkeste avfettingen som Chemical Guys har! Den fjerner raskt og enkelt olje, tjære, inngrodd skitt, veisalt, jordslag og andre forurensinger. Chemical Guys Grime Reaper er meget konsentrert og skal blandes ut, det anbefales ikke å bruke den ublandet! Bruk den som motorvask, felgrens, understellsvask etc. Denne er laget for de tøffeste jobbene!

Spesifikasjoner: 473ml flaske og 3,7L gallon.

Bruksanvisning: Bland til ønsket styrke, 1:5 – 1:10, og spray på området som skal renses. La den virke noen minutter, bruk en børste hvis skittlaget er tykt. Spyl godt med høytrykk. Bruk aldri på varme overflater eller i direkte solskinn. Ved understellsvask anbefaler vi å gi dette en beskyttende behandling med Chemical Guys Bare Bones etterpå.

 

Skriv en anmeldelse

Ditt navn:


Din anmeldelse: Note: ingen HTML!

Karakter: Dårlig           Bra

Skriv inn koden fra boksen under: