Chemical Guys Bug & Tar Remover 475ml

Chemical Guys Bug & Tar Remover 475ml
Pris:189 KR

Ekskl. mva: 151 KR
Produsent: Chemical Guys
Produktkode: CWS_104_16
Tilgjengelighet: På lager
  • 1 Star
  • 2 Stars
  • 3 Stars
  • 4 Stars
  • 5 StarsFare: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

Ved hudkontakt: Tilsølte klær må fjernes straks. Vask med mye såpe og vann.
Ved øyekontakt: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Søk legehjelp

Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.

Oppbevares utilgjengelig for barn!

 

Last ned datablad her

Spesialprodukt fra Chemical Guys, dette kan bli din beste venn på sommeren!

Bug Bugger er meget sterk, konsentrert og fjerner insektsrester fra bil, MC og andre kjøretøy uten problemer. Denne kan fint brukes som en forvask/avfetting da den også enkelt løser opp skitt, veisalt og andre forurensinger. Bug Bugger er høykonsenstrert, så du trenger faktisk kun 3-4 korker for ca 3,5 L ferdig blanding! Skal du bruke den kun på noen få områder, bland den litt tynnere og spray direkte på det aktuelle området.

Spesifikasjoner:

475 ml flaske og 3,7 L kanne

Bruksanvisning:

Bland ut produktet til ønsket konsentrasjon og spray over det området som skal renses, la den virke i min. 30 sek, men la det aldri tørke inn på lakk! Spyl godt med vann.

Skriv en anmeldelse

Ditt navn:


Din anmeldelse: Note: ingen HTML!

Karakter: Dårlig           Bra

Skriv inn koden fra boksen under: