Prickbort 10L

Prickbort 10L
Pris:549 KR

Ekskl. mva: 439 KR
Produsent: Macserien
Produktkode: PPB10
Tilgjengelighet: Ikke på lager
  • 1 Star
  • 2 Stars
  • 3 Stars
  • 4 Stars
  • 5 StarsFare: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeskade.

Ved svelging: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
Ved hudkontakt: Vask med mye såpe og vann.
Ved øyekontakt: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. IKKE framkall brekning.
Oppbevares innelåst.
Innhold og beholder leveres til autoriserte avfallshåndteringsanlegg.

Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.

Oppbevares utilgjengelig for barn!

 

Last ned datablad her

Nordens mest solgte avfetting.

Prickbort er trolig Norges best kjente avfetting for bil, motor, deler og kjøretøy. Dette er en kaldavfettning som er svært effektiv på asfaltflekker, tectyl, oljer, trafikkfilm og annen vanskelig mineralforurensing. 
Prickbort er flere ganger kåret til beste avfetting i både Norge og Sverige. Vår bestselger!

Spesifikasjoner: 1L flaske, 5L kanne, 10L kanne.

Skriv en anmeldelse

Ditt navn:


Din anmeldelse: Note: ingen HTML!

Karakter: Dårlig           Bra

Skriv inn koden fra boksen under: