CarPro HydrO2 1L

CarPro HydrO2 1L
Pris:1.599 KR

Ekskl. mva: 1.279 KR
Produsent: CarPro
Produktkode: CH2-1L
Tilgjengelighet: På lager
  • 1 Star
  • 2 Stars
  • 3 Stars
  • 4 Stars
  • 5 Stars

  
Fare: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. IKKE framkall brekning.

Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
Ikke innånd tåke/damp/aerosoler. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm

Oppbevares innelåst. Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsanlegg.

Oppbevares utilgjengelig for barn!

Last ned datablad her

CarPro HydrO2 er en revolusjonerende silisiumsbasert sprayforsegling som kombinerer fullverdig nanoteknologisk beskyttelse med en genuin, berøringsfri påføring. Du sprayer enkelt og greit HydrO2 på et kjøretøys våte eksteriør og spyler av – og vipps så har du både beskyttelse og glans som kan vare over 6 måneder. Å gi bilen din beskyttelse og glans har aldri før vært raskere og enklere enn dette.

HydrO2 er formulert med det siste innen nano glassteknologi, silikonpolymere og fluorpolymere, noe som gir lakken en utrolig vannavstøtende effekt, glatthet, glans og motstandsdyktighet mot forurensing og UV-stråling.

HydrO2 kan brukes alene som en god forsegling på alle harde flater, men også for å opprettholde utseendet og beskyttelsen til en CQuartz lakkforsegling (eller andre forseglinger) for å vedlikeholde beskyttelse og glans. Berøringsfri silisium sprayforsegling. Gir opp til 6 måneder beskyttelse på alle harde eksteriørflater.

Bruksanvisning:
1. Vask og rengjør bilen nøye.
2. Bland ut HydrO2 1: 3 med vann (3 deler vann).
3. Spray på og spyl umiddelbart av seksjon for seksjon (panser, tak, etc) mens bilen er våt.
4. Spyl godt av hele bilen med høytrykk.
5. Fjern eventuelle vanndråper med et mikrofiberhåndkle.

Forhåndsregler:
Test alltid produktet på et lite synlig sted først. Bruk alltid beskyttelse for øyer og hud. Jobb alltid på et godt ventilert sted. Oppbevares tørt og kjølig.

Skriv en anmeldelse

Ditt navn:


Din anmeldelse: Note: ingen HTML!

Karakter: Dårlig           Bra

Skriv inn koden fra boksen under: