CarPro Perl 500ml

CarPro Perl 500ml
Pris:249 KR

Ekskl. mva: 199 KR
Produsent: CarPro
Produktkode: CPPEARL
Tilgjengelighet: På lager
  • 1 Star
  • 2 Stars
  • 3 Stars
  • 4 Stars
  • 5 StarsFare: Farlig ved hudkontakt. Forårsaker alvorlige hudforbrenninger og øyenskade. Kan føre til irritasjon av åndedrettssystemet. Svært giftig for vannliv.

Hvis det er nødvendig å kontakte lege, sørg for at produktbeholderen eller merkelappen er lett tilgjengelig.
Ikke pust inn damp, aerosol.
Brukes kun utendørs eller på et godt ventilert område.
Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
HVIS PRODUKTET SVELGES, skyll munnen. IKKE få vedkommende til å kaste opp.
VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.
HVIS PRODUKTET KOMMER I ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern kontaktlinser hvis de er tilstede og det er lett å fjerne dem. Fortsett å skylle.
Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege.
Oppbevar i låst tilstand.

Oppbevares utilgjengelig for barn!

 

Last ned datablad her

PERL Coat fra CarPro er en vannbasert beskyttelse for plast, gummi og skinn.
PERL Coat gjenoppretter disse flatene, nesten slik de var når de var helt nye. Perl gir også god beskyttelse mot forurensinger og UV-stråler, og gir en hydrofobisk (vannavstøtende) overflate. Best av alt, PERL Coat varer opp til tre måneder!

Spesifikasjoner: 500ml

Anbefalt fortynnings-forhold:
- Utvendige plastdetaljer: 1: 3 (1 del PERL: 3 deler vann).
- Motor-rom: 1:1 til 1:3
- Dekk: 1:1 eller ufortynnet
- Interiør gummi /skinn /vinyl dashbord etc.: 1:5 1.

Bruksanvisning:
Bland PERL med vann etter tabellen over, og hell i en sprayflaske.
- Rengjør overflaten godt før påføring av PERL. Rist den fortynnede blanding godt før bruk. Spray på overflaten fra 20cm avstand og tørk av med en mikrofiberklut.
- På dekk og gummi/ plastikk anbefales det å påføre med en svamp, og deretter tørke med en tørr mikrofiberklut.

Skriv en anmeldelse

Ditt navn:


Din anmeldelse: Note: ingen HTML!

Karakter: Dårlig           Bra

Skriv inn koden fra boksen under: