Viktig informasjon

Scandic Shine AS har i dag valgt å melde oppbud. Vi har dessverre ikke mulighet til å betjene våre kreditorer og en videre drift ville vært på kreditors regning. I tillegg til dette vil alle våre butikker; Bilpleiebutikken Bergen, Bilpleiebutikken Trondheim og Bilpleiebutikken Østfold også melde oppbud.

Vi har de siste to årene slitt med likviditet på bakgrunn i større investeringer. Disse investeringene ble gjort for å sikre videre vekst og større markedsandeler. Informasjonen vi hadde i markedet på det tidspunktet tilsa at vi fortsatt ville ha stor vekst, noe som dessverre ikke skjedde. Samtidig som dette gikk vi videre med «Detail Garage» og «chemicalguys.se» i Sverige, noe som også presset vår likviditet med lansering i et nytt marked.

Vi har siden den tid gjort store forandringer i hvordan vi har drevet bedriften videre. Våre driftskostnader og lønnskostnader har vært justert ned til det minste, samt at vi har utvidet egenkapitalen både ved investorer og avtaler med vår bankforbindelse. Vi har også lagt ned to av våre minst lønnsomme butikker. Dessverre var ikke dette nok, spesielt ikke når 2020 kom og corona la seg på toppen av eksisterende utfordringer. Vi opplevde en vår uten tilgang til varer fra flere av våre leverandører, som gjorde at omsetning gikk betraktelig ned. På bakgrunn av disse faktorene ser vi oss altså nødt til å melde oppbud.

Våre butikker i Bergen, Trondheim og Fredrikstad vil holde åpent som normalt frem til bobestyrer tar over. Informasjon om hva som skjer her vil deles på de individuelle Facebook sidene til butikkene. Scandicshine.no vil stenges med umiddelbar virkning for å unngå at noen sendinger blir stoppet som følge av konkursen.

 

Vennlig hilsen
Ketil Falstad
Daglig leder, Scandic Shine AS

 

Scandic Shine ble etablert i 2008 og ble da en av de første seriøse nettbutikkene for bilpleiemidler i Norge. Siden oppstarten har Scandic Shine bidratt til å sette en ny standard innen profesjonell bilpleie samt øke interessen for dette blant folk flest.