EE-Avfall

Retur og resirkulering
Scandic Shine AS er som importør og forhandler av elektronikk ansvarlig for å ta i mot EE-avfall for resirkulering.

Som medlem i returselskapet RENAS ivaretar Scandic Shine sitt produsent-/importøransvar i henhold til Avfallsforskriftens kapittel 1. RENAS er landets ledende EE-returselskap, godkjent av Miljødirektoratet og sertifisert i henhold til ISO14001:2004.

Gjennom medlemskapet i RENAS bidrar Scandic Shine til innsamling og gjenvinning av mer enn 60.000 tonn EE-avfall hvert år. Avfallet fanges opp gjennom et landsdekkende system av innsamlere og blir behandlet på egne sertifiserte anlegg med strenge krav til sikkerhet, kompetanse, kvalitetssikring, lokaliteter og logistikk. Under behandlingen blir farlige miljøgifter tatt ut og uskadeliggjort, mens restmaterialet blir gjenvunnet og brakt tilbake i kretsløpet. Returordningen reduserer miljøbelastningen ved Scandic Shine sin virksomhet og er et av Scandic Shine sine bidrag til en mer bærekraftig utvikling.

Elektrisk og elektronisk avfall skal ikke kastes sammen med annet avfall. Vi tar det imot – helt gratis. Som medlem av RENAS tar vi ansvar for miljøet. RENAS er landets ledende returselskap, gjennom vårt medlemskap kan vi garantere at avfallet blir tatt hånd om på en forsvarlig måte, at alle miljøgifter blir fjernet og at mest mulig av ressursene blir gjenvunnet.

EE-avfall kan leveres ved vårt hovedlager i Venusvegen 13B.

Ved spørsmål om retur av EE-avfall, kontakt oss på telefon 74 388 388 eller på e-post til kundeservice@scandicshine.no.

EE-Avfall

Retur og resirkulering
Scandic Shine AS er som importør og forhandler av elektronikk ansvarlig for å ta i mot EE-avfall for resirkulering.

Som medlem i returselskapet RENAS ivaretar Scandic Shine sitt produsent-/importøransvar i henhold til Avfallsforskriftens kapittel 1. RENAS er landets ledende EE-returselskap, godkjent av Miljødirektoratet og sertifisert i henhold til ISO14001:2004.

Gjennom medlemskapet i RENAS bidrar Scandic Shine til innsamling og gjenvinning av mer enn 60.000 tonn EE-avfall hvert år. Avfallet fanges opp gjennom et landsdekkende system av innsamlere og blir behandlet på egne sertifiserte anlegg med strenge krav til sikkerhet, kompetanse, kvalitetssikring, lokaliteter og logistikk. Under behandlingen blir farlige miljøgifter tatt ut og uskadeliggjort, mens restmaterialet blir gjenvunnet og brakt tilbake i kretsløpet. Returordningen reduserer miljøbelastningen ved Scandic Shine sin virksomhet og er et av Scandic Shine sine bidrag til en mer bærekraftig utvikling.

Elektrisk og elektronisk avfall skal ikke kastes sammen med annet avfall. Vi tar det imot – helt gratis. Som medlem av RENAS tar vi ansvar for miljøet. RENAS er landets ledende returselskap, gjennom vårt medlemskap kan vi garantere at avfallet blir tatt hånd om på en forsvarlig måte, at alle miljøgifter blir fjernet og at mest mulig av ressursene blir gjenvunnet.

EE-avfall kan leveres ved vårt hovedlager i Venusvegen 13B.

Ved spørsmål om retur av EE-avfall, kontakt oss på telefon 74 388 388 eller på e-post til kundeservice@scandicshine.no.

EE-Avfall

Retur og resirkulering
Scandic Shine AS er som importør og forhandler av elektronikk ansvarlig for å ta i mot EE-avfall for resirkulering.

Som medlem i returselskapet RENAS ivaretar Scandic Shine sitt produsent-/importøransvar i henhold til Avfallsforskriftens kapittel 1. RENAS er landets ledende EE-returselskap, godkjent av Miljødirektoratet og sertifisert i henhold til ISO14001:2004.

Gjennom medlemskapet i RENAS bidrar Scandic Shine til innsamling og gjenvinning av mer enn 60.000 tonn EE-avfall hvert år. Avfallet fanges opp gjennom et landsdekkende system av innsamlere og blir behandlet på egne sertifiserte anlegg med strenge krav til sikkerhet, kompetanse, kvalitetssikring, lokaliteter og logistikk. Under behandlingen blir farlige miljøgifter tatt ut og uskadeliggjort, mens restmaterialet blir gjenvunnet og brakt tilbake i kretsløpet. Returordningen reduserer miljøbelastningen ved Scandic Shine sin virksomhet og er et av Scandic Shine sine bidrag til en mer bærekraftig utvikling.

Elektrisk og elektronisk avfall skal ikke kastes sammen med annet avfall. Vi tar det imot – helt gratis. Som medlem av RENAS tar vi ansvar for miljøet. RENAS er landets ledende returselskap, gjennom vårt medlemskap kan vi garantere at avfallet blir tatt hånd om på en forsvarlig måte, at alle miljøgifter blir fjernet og at mest mulig av ressursene blir gjenvunnet.

EE-avfall kan leveres ved vårt hovedlager i Venusvegen 13B.

Ved spørsmål om retur av EE-avfall, kontakt oss på telefon 74 388 388 eller på e-post til kundeservice@scandicshine.no.

Scandic Shine ble etablert i 2008 og ble da en av de første seriøse nettbutikkene for bilpleiemidler i Norge. Siden oppstarten har Scandic Shine bidratt til å sette en ny standard innen profesjonell bilpleie samt øke interessen for dette blant folk flest.