CarPro Cquartz DLUX KIT

kr 619,00
Bruk CQuartz DLUX på aluminumsfelger, bleket plast og gummidetaljer for å få tilbake den glinsende finishen de en gang hadde og samtidig gi dem en langvarig og hydrofobisk nanoteknologisk beskyttelse slik de fortjener.
Ikke på lager
Klar for utsendelse innen: Ubekreftet
Varekode: CP1111CD

Produktinformasjon

Bruk CQuartz DLUX på aluminumsfelger, bleket plast og gummidetaljer for å få tilbake den glinsende finishen de en gang hadde og samtidig gi dem en langvarig og hydrofobisk nanoteknologisk beskyttelse slik de fortjener.

Dette er deler som blir utsatt for mye slitasje og som derfor trenger bedre beskyttelse og CQuartz DLUX bygger derfor en tykkere beskyttelsesfilm enn hva våre klassiske lakkbeskyttelser gjør. Den har også 50% siliciumsinnhold sett mot volum.

Når den påføres på plast og gummidetaljer hjelper CQuartz DLUX til med å friske opp igjen både glans og farge ? og beskytter samtidig mot framtidig bleking. På lakkerte, polerte eller forkrommede felger vil CQuartz DLUX motstå både bremsestøv og annen forurensing og minker dermed behovet for sterke felgrenser.

Beskyttede flater holder opp mot 1 år før man på nytt bør vedlikeholde med et nytt lag med DLUX.

Produktinfo:
- Størrelse: 30 ml
- Nanoteknologisk felg-, plast- og gummiforsegling.
- Restaurerer og beskytter bleket plast og gummi.
- Gjør det enklere å holde felgene rene.

Lagerstatus nett/butikk

Lagerstatus nett
Ikke på lager
Klar for utsendelse innen: N/A
Lagerstatus butikk
Bilpleiebutikken Oslo
Tvetenveien 30, 0666 Oslo
Under 10 på lager
 • Man - Ons
  09:00 - 16:00
 • Torsdag
  09:00 - 20:00
 • Fredag
  09:00 - 16:00
 • Lørdag
  10:00 - 15:00
Bilpleiebutikken Fredrikstad
Dikeveien 37, 1661 Rolvsøy
Under 10 på lager
 • Mandag
  10:00 - 17:00
 • Tirsdag
  10:00 - 19:00
 • Onsdag
  10:00 - 19:00
 • Torsdag
  10:00 - 19:00
 • Fredag
  10:00 - 19:00
 • Lørdag
  10:00 - 15:00
Bilpleiebutikken Trondheim
Tungasletta 10, 7047 Trondheim
Ikke på lager
 • Man - Ons
  10:00 - 17:00
 • Torsdag
  10:00 - 19:00
 • Fredag
  10:00 - 17:00
 • Lørdag
  10:00 - 15:00
Bilpleiebutikken Drammen
Rosenkrantzgata 61, 3018 Drammen
Under 10 på lager
 • Man - Ons
  10:00 - 17:00
 • Torsdag
  10:00 - 19:00
 • Fredag
  10:00 - 17:00
 • Lørdag
  10:00 - 15:00
Bilpleiebutikken Bergen
Kokstadvegen 23, 5257 Kokstad
Ikke på lager
 • Man - Ons
  10:00 - 17:00
 • Torsdag
  10:00 - 19:00
 • Fredag
  10:00 - 17:00
 • Lørdag
  10:00 - 15:00

Datablad

Fare: Brannfarlig væske og damp.Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. IKKE framkall brekning.

Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. Røyking forbudt. Ikke innånd tåke/damp/aerosoler. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Oppbevares innelåst. Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsanlegg.

Last ned datablad

Scandic Shine ble etablert i 2008 og ble da en av de første seriøse nettbutikkene for bilpleiemidler i Norge. Siden oppstarten har Scandic Shine bidratt til å sette en ny standard innen profesjonell bilpleie samt øke interessen for dette blant folk flest.