Polytop Neoplast Maximus 500ml

kr 249,00
Neoplast Maximus er en plast og gummifornyer beregnet for utvendige detaljer. Etterlater en silkematt, støvavvisende og non-stick overflate.
På lager
Varekode: 18400500
  • Lynrask levering!
  • 4,9/5 - Google Reviews
  • Alltid 60 dagers åpent kjøp!

Produktinformasjon

Er du ute etter en plast og gummifornyer som har en ekstrem holdbarhet så er Neoplast Maximus noe du bør se nærmere på. Denne gir en kraftig oppfrisking av alle ulakkerte utvendige detaljer av plast, samt dekk og gummi.

Utover å gi en flott dyp silkematt overflate bidrar den også til å støte fra seg støv og forurensinger uten å være fet eller klebrig. Neoplast Maximus beskytter lenge og gjør senere vask og vedlikehold mye mye enklere.

Skulle du få noe av produktet på tilstøtende lakkerte flater er den meget enkel å fjerne med en mikrofiberklut.

Bruksanvisning

1. Påse at deler som skal behandles er rene og tørre.
2. Påfør litt produkt på en applikator og stryk dette jevn utover.
3. Gjenta om ønskelig.

Datablad

Fare: Brannfarlig væske og damp. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege. VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.

Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Bruk vernehansker. Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket. Oppbevares innelåst. Innhold/beholder leveres til et industrielt forbrenningsanlegg. Oppbevares utilgjengelig for barn.

Last ned datablad

Anmeldelser

Det er ingen omtaler ennå.

Bli den første til å omtale “Polytop Neoplast Maximus 500ml”

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Scandic Shine ble etablert i 2008 og ble da en av de første seriøse nettbutikkene for bilpleiemidler i Norge. Siden oppstarten har Scandic Shine bidratt til å sette en ny standard innen profesjonell bilpleie samt øke interessen for dette blant folk flest.