Polytop Pre Spray Wash Maximus 10L

kr 999,00
5 / 5 1 vurdering
Super-konsentrert forvask som er effektiv og skummer godt. Perfekt i skumkanon.
På lager
Varekode: 38800010
  • Lynrask levering!
  • 4,9/5 - Google Reviews
  • Alltid 60 dagers åpent kjøp!

Produktinformasjon

Polytop Pre-Spray Cleaner Maximus er en høy konsentrert forvask, som kan brukes både i skumkanon og pumpekanne. Denne vil gjøre vasken super enkelt og kan blandes ut i forskjellige doseringer, alt etter hvilken jobb den skal gjøre.

Vi anbefaler denne brukt sammen med skumkanon til en effektiv forvask av bilen.

Bruksanvisning

1. Bland ut etter hvor skitten bilen er
2. Påfør produktet fra bunn og opp
3. La virke i 5 minutter, spyl godt

Må ikke brukes i sollys eller på varm overflate.

Blandingsforhold:
1:30 – Veldig skittent
1:50 – Middels skittent
1:100 – Lett skittent

Datablad

Fare: Kan være etsende for metaller. Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med
vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege.

Ikke innånd Gass/. Vask hendene grundig etter bruk. Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsskjerm. Ta hånd om dette kjemikaliet og dets emballasje og lever til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Oppbevares utilgjengelig for barn.

Last ned datablad

Anmeldelser

  1. Christer

    Dette må være den beste forvasken jeg har prøvd til nå! Brukte ca. 1dl produkt til 7-8dl vann i skumkanonen. Såpemengden stilt til maks på skumkanonen. Denne konsentrasjonen gir vanligvis tykt hengende skum på høytskummende såper. Definitivt ikke noe skumparty med denne forvasken, men et helt greit vått skum. Mesteparten av skummet renner av bilen i løpet av noen få minutter. Skummet henger akkurat passe lenge til at jeg ikke er bekymret for at kjemikaliene skal tørke før de får virket og jeg får spylt av. Det råe med denne forvasken er hvor mye drit skummet drar med seg når det renner av! Her snakker vi hvitt skum med brune renner under bilen når skummet drypper av. Vaskeeffekten i kombinasjon med petrokjemisk avfetting er helt rå, og dette på vinterstid med mye salting. Etter min mening er dette klasseforskjell sammenliknet med Surfex, Pure og liknende.

    Prøvd både på bil med 6mnd gammel Ultracoat One og en annen bil med 1 år gammel Fusso Coat. Topp resultat på begge. Ene bilen har aluminium stigtrinn som har fått noe misfarging gjennom årene. Har ikke gått veldig hardt til verks på dette, men andre APC, petrokjemisk eller metallpatrikkenfjernere har ikke bedret dette noe særlig. Denne forvasken derimot er første produktet jeg har prøvd som faktisk gav stigtrinnene et lite løft.

Skriv en omtale

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Scandic Shine ble etablert i 2008 og ble da en av de første seriøse nettbutikkene for bilpleiemidler i Norge. Siden oppstarten har Scandic Shine bidratt til å sette en ny standard innen profesjonell bilpleie samt øke interessen for dette blant folk flest.