Polytop Snow Foam 10L

kr 1.499,00
Snow Foam er Polytops egen forvask. Med sin relativt sterke formulering blir fjerning av uønsket forurensing særdeles effektivt. Kan brukes i både pumpekanner og i skumleggere.
På lager
Varekode: 30300010
  • Lynrask levering!
  • 4,9/5 - Google Reviews
  • Alltid 60 dagers åpent kjøp!

Produktinformasjon

Polytop Snow Foam er en effektiv og sterk forvask for de aller fleste kjøretøy som trenger en grundig nedvasking. Med aktive tilsetninger løser den enkelt opp det meste av skitt og smuss som setter seg på biler og annet.

Skummet den lager er fremstilt for å henge stabilt og lenge på overflatene slik at virkningstiden blir maksimal. Selv vertikale flater oppnår en ekstrem renseeffekt.

Bruksanvisning

Blandingsforhold:
1:1 – Veldig skittent
1:10 – Middels skittent
1:20 – Lett skittent

pH: 13

Datablad

Fare: Kan være etsende for metaller. Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med
vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Ikke innånd gass. Vask hendene grundig etter bruk. Bruk vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm. Oppbevares innelåst. Oppbevares utilgjengelig for barn.

Last ned datablad

Anmeldelser

  1. Martin Andresen

    Denne forvasken fjerner det meste av skitt på bilen din, bland den sterk eller svak ut i fra hva du trenger. Kjør den i skumkanon og du får et tykt skum som henger lenge, løser opp skitten og du får en veldig god skure/rense-effekt når den sklir av. Tips, ikke legg for tykt lag med skum selv om det er artig med mye skum, da vil den ikke henge lenge nok til å løse opp skitten før den sklir av.

  2. Petter Våden

    Min favoritt i skumkanonen!! Renser bra og tykt skum.

Skriv en omtale

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Scandic Shine ble etablert i 2008 og ble da en av de første seriøse nettbutikkene for bilpleiemidler i Norge. Siden oppstarten har Scandic Shine bidratt til å sette en ny standard innen profesjonell bilpleie samt øke interessen for dette blant folk flest.