Polytop Wipe Down Active Spray 500ml

kr 229,00
Polytop Wipe Down Active Spray er en kontrollspray beregnet for sluttinspeksjonen etter polering. Med Active Spray fjerner du oljer og fett slik at lakken er maksimalt klargjort for voks eller forsegling.
På lager
Varekode: 31410500
  • Lynrask levering!
  • 4,9/5 - Google Reviews
  • Alltid 60 dagers åpent kjøp!

Produktinformasjon

De aller fleste poleringsmidler av en viss kvalitet inneholder til dels store mengder og forskjellige typer oljer, dette for å gi lengst mulig kjøretid og riktig nedbrytning av slipemidlene.

Disse oljene kan i noen tilfeller skjule mindre kjørespor og swirls, eller gi inntrykk av hologrammer. For å være 100% sikker på sluttresultatet bør man alltid gå over lakken med en ren klut og Polytop Wipe Down Active Spray, spesielt på mørke farger. Oljene bør også fjernes for at vokser, forseglinger eller andre lakkbeskyttelser skal få skikkelig vedheft og lang levetid (wipedown).

Ved bruk av poleringsmidler med lang kjøretid og en høy andel av oljer, som for eksempel Polytop 3000, anbefaler vi å bruke en klut lett fuktet med Polytop Wipe Down Active Spray under hele poleringsprosessen. Bytt til ny, ren klut når du tar sluttinspeksjonen.

Dette produktet erstatter: Scholl Concepts CF02

Bruksanvisning

1. Sjekk at overflaten er avkjølt.
2. Spray Wipe Down Spray på en ren klut og på overflaten.
3. Spre produktet godt og tørk av med en ren side av kluten.
4. Gjenta om nødvendig.

Datablad

Fare: Brannfarlig væske og damp. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege. IKKE framkall brekning.

Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Bruk vernehansker. Hold beholderen tett lukket. Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig. Oppbevares innelåst. Ta hånd om dette kjemikaliet og dets emballasje og lever til godkjent
avfallsbehandlingsanlegg.

Last ned datablad

Anmeldelser

  1. Petter Våden

    Gjør jobben den skal.

  2. Preben

    Har ikke testet mange av disse men denne fungerte som den skulle. Hadde og laget en kraftig helligdag med poleringsmiddel for og teste produktet og dette var null stress buffet lett over og null tegn til gammel morro. Er den like god på annet gammel morro må jeg kjøpe pallevis

Skriv en omtale

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Scandic Shine ble etablert i 2008 og ble da en av de første seriøse nettbutikkene for bilpleiemidler i Norge. Siden oppstarten har Scandic Shine bidratt til å sette en ny standard innen profesjonell bilpleie samt øke interessen for dette blant folk flest.